testamentul iubirii meleSubsemnata Inimă, fiica vânjosului Atașament şi a sensibilei Emoția, născută într-o zi frumoasă de vară, domiciliată în orașul Trup de Femeie, țara Imposibilului Posibil,  declar, în deplinătatea facultăților sentimentale, următoarele:

  1. dețin o avere numită iubire, pe care am acumulat-o în mulți ani și pe care am dobândit-o împreună cu partenerul meu, Sufletul iubitului meu.
  2. patrimoniul meu a fost coordonat, menținut și chiar sporit cu ajutorul administratorului denumit aici Căsnicie.
  3. am avut, de asemenea, alături de mine, pentru consolidarea acestuia, și câteva rude, enumerate fiind aici: Prietenia, Voința, Înțelegerea și Visul.
  4. valoarea averii deținute împreună este estimată în unitatea monetară ani de relație, cu diviziunile zile și subdiviziunile minute. Menționez că uneori inflația ne-a afectat și pe noi, prețul crescând, iar puterea de cumpărare scăzând, însă am reușit să echilibrăm fericirea cu specialiști în economia de schimb  precum Comunicarea și Sinceritatea.
  5. am avut competitori zdraveni, precum Conflictul, Indiferența sau Necazul, însă de fiecare dată am apelat la capitalul nostru numit Înțelepciune, la mijloacele fixe și mobile de genul Adaptabilitate, Încredere și la ideile geniale ivite în timpul adunărilor generale ordinare și extraordinare.
  6. averea a sporit direct proporțional cu potențialul nostru numit Implicare.

Acestea fiind enumerate, declar că, atunci când îmi va veni timpul, las întreaga avere pe care o dețin iubitului meu, Suflet, domiciliat în orașul Trup de Bărbat, țara Imposibilului Posibil,  pe care îl numesc legatar universal. Declar că nu am moștenitori rezervatari în ceea ce privește această avere. De asemenea, desemnez ca executor testamentar pe Raţiune, insistând asupra următoarei clauze: Suflet nu trebuie să uite niciodată că, deși fizic voi lipsi, iar administratorul își va lăsa doar semnătura, inima invizibilă a economiei fericirii va domina până când ne vom reuni, echilibrând cererea și oferta unei iubiri veșnice pe o piață (a se citi viață) efemeră.

 Redactat în 3 exemplare, la BNP Destin.

Semnat olograf Inimă.

Legatar universal Suflet

altesse Ție, R., moștenitorul iubirii mele

Reclame